Välkommen till Åsbro Solel!

 

Åsbro Solel består av medlemmar som har det gemensamt att vi tror på solen som energikälla. Vi tror på solel, främst ur miljöhänsyn, men om något år kommer föreningen också kunna dela ut delar av vinsten till sina medlemmar.

Sverige har hög solinstrålning och solenergi är gratis. Vi tror inte att solelen någonsin kommer att täcka hela elbehovet men det är ett viktigt komplement till annan elproduktion.

Åsbro Solel bildades i syfte att äga och driva en eller flera solcellsanläggningar för produktion av elektricitet som säljs till elmarknaden. Vi planerar att bygga den första anläggningen i Åsbro under 2013.

Den ekonomiska vinst som solenergianläggningen genererar kommer till en början eventuellt att användas för att utöka anläggningen. När årsstämman så beslutar kan vinsten delas ut till medlemmarna.

Välkommen som medlem!

Ju fler medlemmar föreningen får desto större solelanläggning kan vi bygga. Om du också vill vara med och påverka framtiden är du välkommen att vara med i föreningen. Du måste inte bo i Åsbro för att bli medlem. Vi tar emot medlemmar från hela Sverige. En andel kostar 5000SEK.

I menyn till höger hittar du nödvändiga PDF-filer för att ansöka om medlemskap.

Besök också gärna www.asbrointresseforening.se för mer information om Åsbro.